Daoine / People

 

 

Pádraig Ó Duibhir

Pádraig Ó Duibhir (Stiúrthóir)

Réimsí taighde / Research interests

oideachas múinteoirí, teagasc na Gaeilge, tumoideachas, mionteangacha
teacher education, teaching and learning of Irish, immersion education, minority languages
 

https://www.dcu.ie/institute-education/people/padraig-o-duibhir

Colin Flynn

Colin Flynn (Leas-Stiúrthóir)

Réimsí taighde / Research interests

síceolaíocht foghlama teanga, an dátheangachas, sealbhú an dara teanga sa seomra ranga

psychology of language learning, bilingualism, instructed second language acquisition

https://www.dcu.ie/fiontarscoilnagaeilge/people/colin-flynn

Aisling Ní Dhiorbháin

Aisling Ní Dhiorbháin

Réimsí taighde / Research interests

oideachas múinteoirí teanga, teagasc teangacha, teagasc na Gaeilge, an teagasc foirm-dhírithe, an tumoideachas, an Fhoghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha, sealbhú mionteangacha
language teacher education, language teaching, teaching of Irish, form-focused instruction, immersion education, Content and Language Integrated Learning (CLIL)

https://www.dcu.ie/languageliteracyandearlychildhoodeducation/people/aisling-ni-dhiorbhain

Ciarán Mac Murchaidh

Ciarán Mac Murchaidh

Réimsí taighde / Research interests

an t-aistriúchán, gramadach na teanga, prós cráifeach agus cás na gaeilge san 18ú haois
translation, Irish grammar, devotional literature and the language in the 18th century

https://www.dcu.ie/fiontarscoilnagaeilge/people/ciaran-mac-murchaidh

Gearóidín Uí Laighléis

Gearóidín Uí Laighléis

Réimsí taighde / Research interests

oideachas múinteoirí, teagasc na Gaeilge, cúrsaí Gaeltachta/ taithí Ghaeltachta, ról na dtuismitheoirí i sealbhú na Gaeilge, litríocht na Gaeilge, foilsitheoireacht na Gaeilge 1926-1950.
teacher education, teaching and learning of Irish, Gaeltacht courses/ Gaeltacht work experience, role of parents in Irish language acquisition, modern Irish literature, Irish language publishing 1926-1950

https://www.dcu.ie/fiontarscoilnagaeilge/people/gearoidin-ui-laighleis 

Seán Mac Risteaird

Seán Mac Risteaird

Réimsí taighde / Research interests

an chianfhoghlaim, dearadh ábhar teagaisc ar an tríú leibhéal, measúnú teanga ar an tríú leibhéal, tréimhsí foghlama sa Ghaeltacht
distance learning, teaching material design, language assessment at third level, learning periods in the Gaeltacht

https://www.dcu.ie/fiontarscoilnagaeilge/people/sean-mac-risteaird 

Sarah O'Grady

Sarah O'Grady

Réimsí taighde / Research interests

oideachas múinteoirí, sealbhú an dara teanga sa seomra ranga, anailís bheartais 

teacher education, instructed second language acquisition, policy analysis.

https://www.dcu.ie/languageliteracyandearlychildhoodeducation/people/sarah-ogrady 

 

Uáitéar Mac Gearailt

Uáitéar Mac Gearailt

Réimsí taighde / Research interests

Stair na teanga agus na litríochta, critic théacsúil

https://www.dcu.ie/fiontarscoilnagaeilge/people/uaitear-mac-gearailt 

Elizabeth Mathews

Elizabeth Mathews

Réimsí taighde / Research interests

oideachas múinteoirí, oideachas na mbodhar, sealbhú teanga na mbodhar i scoileanna Gaeilge, oideachas speisialta agus ionchuimsitheach
teacher education, deaf education, language acquisition of deaf children in Irish-medium settings, inclusive and special education

https://www.dcu.ie/inclusive-and-special-education/people/elizabeth-mat… 

Colm Ó Ciardubháin

Colm Ó Ciardubháin

Réimsí taighde / Research interests

cianfhoghlaim, teagasc teanga ríomhchuidithe, foclóireacht, téarmaíocht, aistriúchán,  teanga an spóirt

https://www.dcu.ie/fiontarscoilnagaeilge/people/colm-o-ciardubhain 

Máirín Nic Eoin

Máirín Nic Eoin

Réimsí taighde / Research interests

litríocht na Nua-Ghaeilge; litríocht mionteangacha;  polasaí teanga agus oideachais
Modern Irish-language literature; minority languages and literatures; language and education policy

https://www.dcu.ie/fiontarscoilnagaeilge/people/mairin-nic-eoin

Jacaí de Brún

Jacqueline de Brún

Réimsí taighde / Research interests

oideachas múinteoirí, an tumoideachas, léitheoireacht na Gaeilge, litríocht pháistí, áiseanna

https://www.dcu.ie/researchsupport/research-profile?person_id=15094