an datheangachas

An Dátheangachas / Bilingualism

Faigh amach faoin dátheangachas agus faoi fhoghlaim teangacha breise. / Learn more about bilingualism and additional language learning.

Tá an dátheangachas ina chuid thábhacht de shaol mhuintir na hÉireann agus de shaol go leor daoine eile ar fud an domhain. Ní rud eisceachtúil é an dátheangachas ná an t-ilteangachas. Féach ar na hacmhainní seo atá ar fáil saor in aisce agus a léiríonn tábhacht an fheiniméain agus na buntáistí a bhaineann leis: