Taighde/Research

 

Taighde curtha i gcrích /  Research Completed (ó 2015 i leith)

 

Bliain

Cáilíocht

Ainm

Teideal an tráchtais/taighde agus nasc má tá an tráchtas ar fáil ar líne

Stiúrthóir

2020

PhD

Sinéad Andrews

The additional supports required by pupils with special educational in Irish-medium schools 

An tOllamh Pádraig ó Duibhir & an Dr Joe Travers

2019

PhD

Sylvaine Ní Aogain

Teachers’ and Students’ Perspectives of Corrective Feedback on the Grammatical Accuracy of Immersion Students’ Second Language

An tOllamh Pádraig ó Duibhir

2018

M.Oid

Liam Pearse Ahern

An Action Research Project to Investigate the Effectiveness of a Collaborative Learning Community as a Basis to Develop Oral Irish Proficiency with an English- Speaking Transition Year Group

An Dr Laoise Ní Thuairisg

2017

EdD

Aisling Ní Dhiorbháin

Oideolaíochtaí um Theagasc an Léireolas do Bhunmhúinteoirí Faoi Oiliúint http://doras.dcu.ie/21838/

An tOllamh Pádraig ó Duibhir

2016

MTeach

Aidan Campbell

The Writing Process in Irish as L2

An Dr Aisling Ní Dhiorbháin

2016

PhD

Neasa Ní Chuaig

Iniúchadh ar Chleachtais Litearthachta i gCóras Bunscolaíochta Chatagóir A na Gaeltachta: Cur Chuige Praiticiúil d’Fhorbairt na Scríbhneoireachta https://www.cogg.ie/wp-content/uploads/iniuchadh-ar-chleachtais-litearthachta-i-gcoras-bunscolaiochta-chatagoir-a.pdf

An tOllamh Pádraig ó Duibhir

2015

PhD

Conchúr ó Brolcháin

Iniúchadh ar Mhúnlaí Luath-Oideachais Dhátheangacigh i mBunscoileanna Gaeltachta https://www.cogg.ie/wp-content/uploads/iniuchadh-ar-mhunlai-luath-oideachais-dhatheangaigh-i-mbunscoileanna-gaeltachta.pdf

An tOllamh Pádraig ó Duibhir

Taighde idir lámha / Current research

 

Cáilíocht

Ainm

Teideal an tráchtais/taighde

Stiúrthóir

PhD Dara de Poire  

An Dr Cóilín Ó Floinn

An Dr Caoimhe Nic Lochlainn

MEdLPP

Eilís Mc Enery

The effectiveness of a CLIL approach in teaching a short unit of Physical Education through Irish in an English-medium school

An Dr Aisling Ní Dhiorbháin

MEdLPP

Carol Horkan

Úsáid Téascanna Éiseamláireacha sa Cheardlann Scríbhneoireachta i Scoil Lán-Ghaeilge

An Dr Aisling Ní Dhiorbháin

PhD

Deirdre Murphy

Uirlis mheasúnaithe le dearadh do na Ranganna Sóisearacha Lán-Ghaeilge

An Dr Aisling Ní Dhiorbháin

An tOllamh Pádraig ó Duibhir

An Dr Joe Travers

An Dr Gerry Shiel

PhD

Aoife Merrins

Baineann gné den taighde le forbairt scileanna délitearthachta

An Dr Aisling Ní Dhiorbháin

PhD

Ciarán Ó Caomhánaigh

Agency and Choice: The Experiences of Young People in Irish-medium Post-Primary Education

An Dr Laoise NíThuairisg

An tOllamh Pádraig Ó Duibhir

PhD

Pádhraig Ó Giollagáin

Na Laoidigh agus athbheochan na Gaeilge

An Dr Uáitéar Mac Gearailt

PhD

Jacaí de Brún

A Mixed Methods Study on Reading Practices of 10-11 Year Olds in Immersion Settings in Ireland: An Intervention in Reading to Improve Practice

An tOllamh Pádraig Ó Duibhir

An Dr Eithne Kennedy

Iar-dhochtúireacht Kerron Ó Luain Gluaiseacht na Gaelscolaíochta, 1973-2023: Stair Bhéil agus
Stair Dhigiteach an Gníomhaíochais Theanga ón mBun Aníos
An tOllamh Pádraig Ó Duibhir

 

Taighde ar chonradh / Contract research

 

Ar son

Teideal

Foireann

Tuismitheoirí na Gaeltachta ‘Máithris’ (Taighde ar an nGaeilge sa Ghaeltacht le samplaí den máithris a aimsiú agus le foclóir, leaganacha cainte agus téarmaí a bhaineann le fás agus luathfhorbairt an linbh, iompar clainne agus breith an linbh a bhailiú agus a chur le chéile)

An Dr Aisling Ní Dhiorbháin

An tOllamh Pádraig ó Duibhir

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

Sholáthar Athbhreithniú agus Costas Tairbhe is Tionchar ar an mBeart: Tús Maith

An Dr Aisling Ní Dhiorbháin

An tOllamh Pádraig ó Duibhir

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

Tionchar an Tumoideachais ar Dhaltaí i Scoileanna Lán-Ghaeilge i gCeantair Mhíbhuntáiste

An Dr. Karen Ní Chlochasaigh

An Dr. Gerry Shiel agus

An tOllamh Pádraig Ó Duibhir

Teacht Aniar agus An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

Teacht in Inmhe

Tuarascáil taighde do Tuismitheoirí na Gaeltachta agus Teacht Aniar arna mhaoiniú ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

An Dr Laoise Ní Thuairisg

An tOllamh Pádraig Ó Duibhir

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

Buntáistí agus dúshlain teanga atá ag iar-scoláirí na n-iarbhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge ar aistriú go hinsitiúid tríú leibhéal

An Dr Laoise Ní Thuairisg

An tOllamh Pádraig Ó Duibhir

Taighde eile / Other research projects

 

Cáilíocht

Ainm

Teideal an tráchtais/taighde

Stiúrthóir

MEdLPP

Eilís Mc Enery

The effectiveness of a CLIL approach in teaching a short unit of Physical Education through Irish in an English-medium school

An Dr Aisling Ní Dhiorbháin

MEd

Carol Horkan

Úsáid Téascanna Éiseamláireacha sa Cheardlann Scríbhneoireachta i Scoil Lán-Ghaeilge

An Dr Aisling Ní Dhiorbháin

PhD

Deirdre Murphy

Uirlis mheasúnaithe le dearadh do na Ranganna Sóisearacha Lán-Ghaeilge

An Dr Aisling Ní Dhiorbháin

An tOllamh Pádraig ó Duibhir

An Dr Joe Travers

An Dr Gerry Shiel

PhD

Aoife Merrins

Baineann gné den taighde le forbairt scileanna délitearthachta

An Dr Aisling Ní Dhiorbháin

PhD

Ciarán Ó Caomhánaigh

Agency and Choice: The Experiences of Young People in Irish-medium Post-Primary Education

An Dr Laoise NíThuairisg

An tOllamh Pádraig Ó Duibhir

PhD

Pádhraig Ó Giollagáin

Na Laoidigh agus athbheochan na Gaeilge

An Dr Uáitéar Mac Gearailt

PhD

Máire Ní Shionóid

Seán Ó Ciarghusa: beatha agus saothar

An Dr Uáitéar Mac Gearailt

PhD

Jacaí de Brún

A Mixed Methods Study on Reading Practices of 10-11 Year Olds in Immersion Settings in Ireland: An Intervention in Reading to Improve Practice

An tOllamh Pádraig Ó Duibhir

An Dr Eithne Kennedy