Seirbhísí/Services

Tá taithí fhairsing ag baill SEALBHÚ ar thionscadail a chur i gcrích agus ar chomhairle a chur ar dhreamanna chun cabhrú leo a dtionscadail féin a thabhairt chun críche. I measc na seirbhísí is féidir linn a chur ar fáil, tá:

 

•    Taighde eimpíreach i réimsí na teangeolaíochta feidhmí agus na pleanála teanga;

•    Comhairliúchán faoi thionscadal taighde;

•    Comhairliúchán faoi thionscadal teagaisc agus foghlama;

•    Athbhreithniú ar chláir oideachais / theagaisc;

•    Stiúrthóireacht a dhéanamh ar thionscadail taighde iarchéime agus iardhochtúireachta.

 

Bheimis sásta labhairt le haon dream poiblí nó príobháideach maidir le féidearthachtaí comhoibrithe i dtaca leis na réimsí thuas, nó réimsí ábhartha eile nach iad.

 

Members of SEALBHÚ have a great deal of experience in completing projects and advising groups to help bring their own projects to completion. Among the services we can provide are:

 

•    Empirical research in the areas of applied linguistics and language planning;

•    Consultations and advising on research projects;

•    Consultations and advising on teaching and learning projects;

•    Reviews of educational / instructional programmes;

•    Supervision of postgraduate and post-doctoral research projects.

 

We would be happy to speak to individuals or groups in the public or private sectors about the possibilities of working together on projects in the above-mentioned areas or other related areas.