Dr
Deirdre
Nic Mhathúna

Primary Department
Fiontar & Scoil na Gaeilge
Role
Ollamh Cúnta
Deirdre Nic Mhathúna
Phone number: 01 700
6093
Campus
Campas na Naomh Uile
Room Number
AHC S123

Academic biography

Bhain Deirdre Nic Mhathúna amach céim B.A. sa Ghaeilge agus sa Ghearmáinis i gColáiste na Tríonóide, Baile átha Cliath. Bhain sí céim dochtúireachta amach i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh.

Is iad na sainréimsí taighde atá aici ná filíocht na seachtú haoise déag, léamh lámhscríbhinní agus eagarthóireacht ar théacsanna iarchlasaiceacha. Tá spéis ar leith aici i bhfilíocht Phiarais Feiritéar agus tá eagrán dá shaothar á ullmhú don chló aici. Tá spéis mhór aici i nGaeltacht Chorca Dhuibhne agus i dtraidisiúin bhéil agus scríofa an cheantair, go háirithe sna scéalta beatha agus i scríbhinní Thomáis Uí Chriomhthain.

Tá sí ina Rúnaí ar Studia Hibernica, ina Cathaoirleach ar Chumann Merriman agus ina Cisteoir Idirnáisiúnta ar an gComhdháil Mheiriceánach do Léann na hÉireann (ACIS).