Eolas do mhic léinn reatha

Eolas do mhic léinn reatha

Ghriangraif Fiontar


Moltar do gach mac léinn gach cáipéis agus fógra atá anseo a léamh ag tús gach seimeastar agus ina dhiaidh sin de réir mar is gá. Moltar freisin go mbreathnódh gach mac léinn go rialta ag a leathanach tairsigh féin, áit a ndéanann an ollscoil fógraí go rialta.

Struchtúir Acadúla BA Gaeilge, Iriseoireacht & na Meáin Dhigiteacha