☰       Department Menu

Dr Ciarán Mac an Bhaird

Fiontar agus Scoil na Gaeilge

Name: Dr Ciarán Mac an Bhaird
Department: Fiontar agus Scoil na Gaeilge
Role: Ollamh Comhlach
Phone Number: 01 700 8914
Email Address: ciaran.macanbhaird@dcu.ie
Room: AHC S130
Campus: Campas na Naomh Uile, DCU

Biographical Details

Ciarán Mac an Bhaird (PhD, Trinity College Dublin) is Associate Professor of Business and Management in DCU. His research and teaching interests include resourcing the small firm economy, enterprise policy, and innovations in entrepreneurial finance. He is supervising PhD students conducting research on enterprise policy, financing high growth firms, entrepreneurship education, business angel networks and business accelerator programmes. He has published in international peer reviewed journals including Small Business Economics, the Journal of International Financial Markets Institutions and Money, the International Small Business Journal, and Strategic Change. He is an associate editor of Research in International Business and Finance, and serves on the editorial board of Venture Capital. He participated in the International Visitor Leadership Programme of the U.S. Department of State, and he chairs the Entrepreneurial Finance track at the annual Institute of Small Business and Entrepreneurship Conference.

Tá Ciarán Mac an Bhaird ina Ollamh Comhlach le Gnó agus Bainistíocht in Fiontar & Scoil na Gaeilge, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Tá PhD bainte amach aige ó Choláiste na Tríonóide, chomh maith le B.Comm. agus céim L.L.B. ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus M.Sc. san Airgeadas ó Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath. Déanann sé taighde ar ghnéithe i saol an ghnó, ar nós struchtúr airgeadais agus bainistíocht airgeadais i bhfiontair bheaga agus mheánmhéide, fiontraíocht, forbairt réigiúnach, agus polasaithe tacaíochta do SMEs. Scríobh sé leabhar ar an ábhar seo, Resourcing Small and Medium Sized Enterprises (Springer-Verlag, Berlin), a sheol an Aire Fiontair, Trádála agus Nuálaíochta.

Go to Ciaran MacAnbhaird's full profile