Accessibility     Accessibility |
My DCU | Library | Loop |

☰       Department Menu

Dr Deirdre Nic Mhathúna

Fiontar agus Scoil na Gaeilge

Name: Dr Deirdre Nic Mhathúna
Department: Fiontar agus Scoil na Gaeilge
Role: Ollamh Cúnta
Phone Number: 01 700 6093
Email Address: deirdre.nicmhathuna@dcu.ie
Room: AHC S123
Campus: Campas na Naomh Uile, DCU

Biographical Details

Bhain Deirdre Nic Mhathúna amach céim B.A. sa Ghaeilge agus sa Ghearmáinis i gColáiste na Tríonóide, Baile átha Cliath. Bhain sí céim dochtúireachta amach i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh.

Is iad na sainréimsí taighde atá aici ná filíocht na seachtú haoise déag, léamh lámhscríbhinní agus eagarthóireacht ar théacsanna iarchlasaiceacha. Tá spéis ar leith aici i bhfilíocht Phiarais Feiritéar agus tá eagrán dá shaothar á ullmhú don chló aici. Tá spéis mhór aici i nGaeltacht Chorca Dhuibhne agus i dtraidisiúin bhéil agus scríofa an cheantair, go háirithe sna scéalta beatha agus i scríbhinní Thomáis Uí Chriomhthain.

Tá sí ina Rúnaí ar Studia Hibernica, ina Cathaoirleach ar Chumann Merriman agus ina Cisteoir Idirnáisiúnta ar an gComhdháil Mheiriceánach do Léann na hÉireann (ACIS).

Go to Deirdre Nic Mhathuna's full profile