☰       Department Menu

Dr Éadaoin Ní Mhuircheartaigh

Fiontar agus Scoil na Gaeilge

Name: Dr Éadaoin Ní Mhuircheartaigh
Department: Fiontar agus Scoil na Gaeilge
Role: Ollamh Cúnta
Phone Number: 01 700 6094
Email Address: eadaoin.nimhuircheartaigh@dcu.ie
Room: AHC S136
Campus: Campas na Naomh Uile, DCU

Biographical Details

Bhain Éadaoin BA amach i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, agus MA (Nua-Ghaeilge) in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Rinne sí a tráchtas dochtúireachta in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, ar stáitsiú na n-ealaíon béil san fhichiú haois agus anáil an agallaimh fhileata ar dhrámaíocht na Gaeilge.

Bhí sí ina comheagarthóir, le Nollaig Mac Congáil, ar an leabhar Drámaí Thús na hAthbheochana (Arlen House, 2008); agus ba í a scríobh an aiste eolais ar Mháirtín Ó Cadhain agus an script don DVD Claíocha Arda (Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, 2006). Foilsíodh a haiste 'Marbhfháisc - An Béal Marbh in Cré na Cille' in Bliainiris 8 (2008)


Uaireanta Oifige: Déardaoin 11.00-1.00

Go to Eadaoin Ni Mhuircheartaigh's full profile