header with title

Ceardlann Logainm 2024

Cad a dhéanfaidh muid feasta gan adhmad? Ceardlann Logainmneacha
Placenames Workshop on placenames and trees

Tá ceardlann á reáchtáil ag Gaois (Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU) agus an Brainse Logainmneacha (An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán) chun plé a dhéanamh ar na naisc idir na logainmneacha agus na crainn. Beidh an plé dírithe ar stair na gcrann in Éirinn agus an rian a d’fhág siad ar an léarscáil. Beidh an cheardlann á reáchtáil trí Ghaeilge agus trí Bhéarla. Reáchtálfar an cheardlann ar Champas na Naomh Uile. 

Cláraigh anseo ar Eventbrite

Beidh Comhdháil Earraigh an Society for Name Studies in Britain and Ireland (SNSBI) á hóstáil ar Champas na Naomh Uile ar an Aoine agus an Satharn 11 agus 12 Bealtaine. Faigh amach faoi sin anseo

Teagmhálaí: Úna Bhreathnach, una.bhreathnach@dcu.ie


Gaois (Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU) and the Placenames Branch (The Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sports and Media) are holding a workshop to discuss the links between placenames and trees. The discussion will focus on the history of trees in Ireland and the trace they have left on the map. The workshop will be held through Irish and through English. The workshop will be held on the All Hallows Campus.

You can register here on Eventbrite. 

The Spring Conference of the Society for Name Studies in Britain and Ireland (SNSBI) will be hosted on the All Hallows Campus on Friday and Saturday 11 and 12 May. You can find out about that here.

Contact: Úna Bhreathnach, una.bhreathnach@dcu.ie

 

Sceideal an lae (dréacht)

9.30-10.15: Cuairt treoraithe ar Gharraithe Náisiúnta na Lus, ag díriú ar chrainn na hÉireann/ Guided walk around the National Botanic Gardens, looking at native Irish trees

11.00-1.00: Seisiún 1 Cathaoirleach: Úna Bhreathnach

- Conchubhar Ó Crualaoich: ‘Sceach, Muine, Moling agus Suibhne Geilt’

- Aengus Ó Fionnagáin: ‘Rian na gcoilte agus na gcrann in ainmneacha páirce’

- Diarmaid Ó Maoileoin: ‘Lorg na gcrann - Sracfhéachaint ar shráidainmneacha’

- Foireann Gaois: ‘Forbairtí nua ar Meitheal Logainm.ie’

1.00-2.00: lón/lunch

2.00-3.30: Session 2 Chair: Gearóid Ó Cleircín

- Liam Mac Mathúna: ‘Wooded Areas, trees and placenames in the Irish landscape: An introductory survey’

- Kay Muhr: TBC 

- Paul Tempan: ‘Eochaill – “yew-wood” or “promontory, look-out point”?’

3.30-4.15: Caife, crann á chur le Niamh Ní Dhúill/ Coffee, tree-planting with Niamh Ní Dhúill

4.15-6.00: Session 3

- Jonny Dillon: ‘Trees in Irish folk tradition’ 

- Gaois researchers: ‘New developments in Logainm.ie’

- Discussion

6.00: Gloine fíona/wine reception