Cúrsaí Fochéime

BA Gnó agus Gaeilge (DC118)

Ar an gclár seo, gnóthóidh tú saineolas sa ghnó agus sa bhainistíocht, ard-scileanna i dteicneolaíocht na faisnéise, chomh maith le hardchumas sa Ghaeilge. Gheobhaidh tú cleachtadh ar obair bhuíne agus beidh deiseanna forbartha pearsanta agat chun leas a bhaint as do shamlaíocht féin i gcomhthéacs cruthaitheach gnó. Tá sároideachas uait chun do mharc féin a chur ar an saol.

Deiseanna Gairme

Beidh bonn láidir gnó agus bainistíochta ag na mic léinn agus i measc na ngairmeacha a mbeidh spéis ag céimithe iontu beidh: bainstíocht gnó agus tograí, múinteoireacht, anailís gnó, gairmeacha sna meáin chumarsáide, i dtionscadal an aistriúcháin, san earnáil phoiblí agus sna hearnálacha cultúir, oidhreachta agus teanga.

Breis eolais: DC118 - BA Gnó & Gaeilge (Business and Irish)

BA Gaeilge, Iriseoireacht agus na Meáin Dhigiteacha (DC239)

An bhfuil fonn ort oibriú sna meáin Ghaeilge & Bhéarla nó i ról forbartha nó bainistíochta sna meáin? Beidh buntáiste iomaíoch agat, i dtús do ghairme go háirithe, má tá cumas dátheangach ionat. Anuas ar ghnáthriachtanais iontrála na hOllscoile, caithfidh tú grád B3 ardleibhéal a bheith agat i mBéarla agus i nGaeilge. Tá deiseanna fostaíochta ann dóibh siúd le hardchumas sa Ghaeilge, mar aon le tuiscint shainiúil ar chleachtais, ar mhodhanna agus ar fhorbairt na meán Gaeilge agus dátheangach. Is féidir gairm a bhunú sna meáin i róil éagsúla,in eagrais stáit agus chultúrtha chomh maith.

Deiseanna Gairme:

Is féidir gairm san iriseoireacht nó sa chumarsáid a bhunú sna meáin éagsúla Béarla agus Gaeilge, in eagrais stáit agus chultúrtha. Beidh bunús láidir agat leis an gcúrsa seo le tabhairt faoi staidéar iarchéime sna réimsí seo: iriseoireacht, teanga, cultúr agus na dána. Roghnaigh DC239 sa CAO.Beidh fostaíocht ar fáil sna réimsí seo:

  • Na meáin Ghaeilge/dhátheangacha: raidió, teilifís, cló
  • An tSeirbhís Phoiblí
  • Gnólachtaí (ina measc eagrais chultúrtha/dheonacha, comhlachtaí sna meáin, comhairleoireacht)
  • Comhlachtaí agus eagrais Ghaeltachta

Breis eolais: DC239 - BA Gaeilge, Iriseoireacht agusna Meán Dhigiteacha (Irish, Journalism and Digital Media)

Breis eolais faoina cláir