Caitríona Ní Chléirchín
An Dr Caitríona Ní Chléirchín ag léamh a cuid filíochta
Below Image

An Guth Aduaidh ag Lón Liteartha in DCU le Déanaí

D’eagraigh ár scríbhneoir cónaithe, Réaltán Ní Leannáin, ócáid an-taitneamhach dúinn ar champas na Naomh Uile ar 6 Meitheamh 2019 - lón liteartha le filí/scríbhneoirí Ultacha. Bhí freastal maith ar an ócáid agus ba léir gur bhain an lucht éisteachta an-sult as an ghuth aduaidh a nochtadh ann. Bhí Réaltán ina bean a’ tí (https://www.writing.ie/…/citi-na-gcartai-le-realtan-ni-lean…) agus ba iad na scríbhneoirí a chuir a gcuid saothar os comhair an lucht éisteachta ná Caitríona Ní Chléirchín https://portraidi.ie/en/caitriona-ni-chleirchin, Seán Ó Muireagáin http://www.eabhloid.com/siopa/gaire-in-eag agus Eoghan Mac Giolla Bhríde http://www.eabhloid.com/siopa/an-prionsa-beag