Úna Bhreathnach
Úna Bhreathnach
Below Image

Tionscadail Gaois

Thug an tOllamh Ciarán Mac Murchaidh, an Dr Úna Bhreathnach, an Dr Gearóid Ó Cleircín & an Dr Brian Ó Raghallaigh páipéar ag Léachtaí Cholm Cille Dé Sathairn 27 Aibreán 2019 in Ollscoil Mhá Nuad. Dhírigh an léacht ar mheithleacha pobail. Labhair an Dr Úna Bhreathnach faoi 'Gaois', an grúpa taighde de chuid Fiontar & Scoil na Gaeilge. Cuimsíonn Gaois na tionscadail tearma_ie, logainm_ieduchas_ie, agus ainm_ie.