Scoláireacht Atlantach Dobbin bronnta ar Phádraig Ó Liatháin

Scoláireacht Atlantach Dobbin bronnta ar Phádraig Ó Liatháin

Scoláireacht Atlantach Dobbin bronnta ar Phádraig Ó Liatháin, ag an ICUF (Ireland Canada University Foundation). Mar chuid den scoláireacht seo beidh Pádraig ag dul i mbun taighde in Albain Nua agus i dTalamh an Éisc i gCeanada ar scríobh agus ar léamh na Gaeilge sna bólaí sin san ochtú agus sa naoú haois déag. Tá léiriú glinn sna lámhscríbhinní atá aimsithe agus cíortha ag Pádraig ar ghluaiseacht idirnáisiúnta na litríochta Gaeilge siar trasna an Atlantaigh agus ar litearthacht na nGael i gcéin ina dteanga féin - rud nach gcuirtear san áireamh i gcónaí agus daoine ag scríobh faoin diaspóra Gaelach le linn na dtréimhsí sin. Is í aidhm na Scoláireachtaí seo ná cur leis na ceangail idir oirthear Cheanada agus Éirinn, agus cuimsíonn siad gach réimse taighde ollscoile.

A Dobbin Atlantic Scholarship has been awarded to Dr Pádraig Ó Liatháin, Fiontar & Scoil na Gaeilge (link above). The Dobbin Atlantic Scholarship Programme builds on the shared heritage between Atlantic Canada and Ireland, with a view to developing a new generation of academic, artistic, cultural and economic links between these two regions.

The project title is ‘Important Transatlantic Connections: Literary Sources in the Irish language in Transatlantic Canada', and explores Irish language eighteenth- and nineteenth-century manuscripts in North America. In many cases, these were written in Ireland and brought across the Atlantic, but some were also transcribed in the New World. It is evident from manuscripts currently housed in libraries across North America, that evidence of the literacy of the Irish-speaking diaspora in the eighteenth and nineteenth centuries has been undervalued, as tens of thousands of pages of Irish language literature written in North America have survived. By taking, for the purposes of this project, specific examples of manuscripts taken to Newfoundland and Nova Scotia, Dr Ó Liatháin will endeavour to show the literary connections between Ireland and Atlantic Canada in the eighteenth and nineteenth centuries.