student ambos

Comhaltacht PhD - Fiontar & Scoil na Gaeilge

Fáiltítear roimh iarratais ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu cur isteach ar chomhaltacht PhD atá á tairiscint faoi láthair ag an Scoil. Dlúthchuid de mhisean acadúil na Scoile is ea an taighde agus an nuálaíocht acadúil. Tá aitheantas forleathan tuillte ag an Scoil as a clár taighde agus tá saineolas acadúil ag baill foirne sna réimsí seo a leanas: teanga agus saíocht na Gaeilge ón ré is luaithe go dtí an litríocht chomhaimseartha; na daonnachtaí digiteacha; an fhiontraíocht, agus airgeadas. Is féidir teacht ar phróifíl agus réimsí taighde bhaill foirne uile na Scoile ag an nasc seo a leanas.  https://www.dcu.ie/fiontar_scoilnagaeilge/people/index.shtml


Applications for PhD fellowship currently being offered by the School are welcomed from candidates who possess the relevant qualifications. A core part of the School’s academic mission is research and academic innovation. The School is widely recognised for its research agenda and staff have academic expertise in the following areas: Irish language and literature from the early Irish period to contemporary literature; the digital humanities; entrepreneurship, and entrepreneurial finance. The research profile of each member of staff in the School may be viewed at the following link. https://www.dcu.ie/fiontar_scoilnagaeilge/people/index.shtml

Tuilleadh Eolais/Further Information/fogra_scolaireacht_phd_fsg_2024-1.docx