Colm
Ó Ciardubháin

Primary Department
Fiontar & Scoil na Gaeilge
Role
Ollamh Cúnta
Colm Ó Ciardubháin
Phone number:
01 700
5696
Room Number
AHC S239

Academic biography

Chéimnigh sé i 2004 ó UCD le BA sa Nua-Ghaeilge agus san Eacnamaíocht. Fuair sé HDip i nGaeilge Fheidhmeach agus Aistriúchán ó GMIT i 2005 agus MA i Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge ó UCD i 2007. D’oibrigh sé mar shaoraistritheoir agus mar theagascóir teanga ag amanna éagsúla. Bhí sé ina chúntóir teanga Gaeilge in UCD i 2007 sular aistrigh sé chuig DCU chun obair a dhéanamh ar fhoclóir téarmaí spóirt. Lean sé air ag obair ar thionscadail éagsúla téarmaíochta go dtí 2010. Is léachtóir le Gaeilge é in Fiontar, Cathaoirleach Acadúil don BA Gnó agus Gaeilge agus don BA Iriseoireacht agus Gaeilge, Cathaoirleach ar an bhFochoiste Spóirt den Choiste Téarmaíochta agus ina ionadaí do Fiontar ar Choiste Teagaisc agus Foghlama i nDámh na nDaonnachtaí agus na nEolaíochtaí Sóisialta. Graduated in 2004 from UCD with BA in Modern Irish and Economics. Completed a HDip in Gaeilge Fheidhmeach agus Aistriúchán in GMIT in 2005 and an MA in Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge in 2007 from UCD. Worked as freelance translator and a language teacher at various times. Became an Irish language teaching assistant in UCD in 2007 before moving to DCU to work on a dictionary of sports terminology. Continued to work as terminology research assistant on various projects up to 2010. Currently a lecturer in Irish in Fiontar, Academic Programme Chair for BA Gnó agus Gaeilge and for BA Iriseoireacht agus Gaeilge, Chair of the sports subcommittee of An Coiste Téarmaíochta and Fiontar’s Teaching and Learning convener for the Faculty of Humanities and Social Sciences.

Research interests

Teagasc Teangacha Ríomhchuidithe / Téarmaíocht na Gaeilge / Téarmaíocht Spóirt na Gaeilge Computer Aided Language Teaching / Terminology and the Irish Language / Irish Language Sports Terminology