Dr
Éadaoin
Ní Mhuircheartaigh

Primary Department
Fiontar & Scoil na Gaeilge
Role
Ollamh Cúnta
Éadaoin Ní Mhuircheartaigh
Phone number:
01 700
6094
Room Number
AHC S136

Academic biography

Bhain Éadaoin BA amach i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, agus MA (Nua-Ghaeilge) in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Rinne sí a tráchtas dochtúireachta ar stáitsiú na n-ealaíon béil san fhichiú haois agus anáil an agallaimh fhileata ar dhrámaíocht na Gaeilge.
Is iad na príomhréimsí spéise agus taighde atá aici ná an drámaíocht agus an t-agallamh beirte; na healaíona béil; an nualitríocht. Bhí sí ina comheagarthóir le Nollaig Mac Congáil ar an leabhar Drámaí Thús na hAthbheochana (2008) agus foilsíodh a haiste ‘Allagar an ardáin: taibhealaíona Johnny Chóil Mhaidhc Uí Choisdealbha’ in eagrán 4 de ComharTaighde (2018).

Uaireanta Oifige: Déardaoin 11.00-1.00

Research interests

Is iad na príomhréimsí spéise agus taighde atá agam ná na healaíona béil; an t-agallamh beirte; and drámaíocht; anáil na béalaireachta ar litríocht na Gaeilge; an nualitríocht; stair léann an bhéaloidis.