Dr
Éadaoin
Ní Mhuircheartaigh

Primary Department
Fiontar & Scoil na Gaeilge
Role
Ollamh Cúnta
Éadaoin Ní Mhuircheartaigh
Phone number: 01 700
6094
Campus
Campas na Naomh Uile
Room Number
AHC S136

Academic biography

Bhain Éadaoin BA amach i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, agus MA (Nua-Ghaeilge) in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Rinne sí a tráchtas dochtúireachta in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, ar stáitsiú na n-ealaíon béil san fhichiú haois agus anáil an agallaimh fhileata ar dhrámaíocht na Gaeilge.
Bhí sí ina comheagarthóir, le Nollaig Mac Congáil, ar an leabhar Drámaí Thús na hAthbheochana (Arlen House, 2008); agus ba í a scríobh an aiste eolais ar Mháirtín Ó Cadhain agus an script don DVD Claíocha Arda (Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, 2006). Foilsíodh a haiste 'Marbhfháisc - An Béal Marbh in Cré na Cille' in Bliainiris 8 (2008)


Uaireanta Oifige: Déardaoin 11.00-1.00

Research interests

Is iad na príomhréimsí spéise agus taighde atá agam ná na healaíona béil; an t-agallamh beirte; and drámaíocht; anáil na béalaireachta ar litríocht na Gaeilge; an nualitríocht; stair léann an bhéaloidis.