Dr
Gearóid
Ó Cleircín

Primary Department
Fiontar & Scoil na Gaeilge
Role
Ollamh Cúnta (Tionscadail Gaois)
Phone number:
01 700
5789
Campus
All Hallows
Room Number
AHC S134

Academic biography

Bainisteoir cáilíochta agus téarmeolaí i ngrúpa taighde Gaois. Príomhthaighdeoir ar thionscadail Téarma, LEX agus An Líonra Saineolaithe Náisiúnta. I measc na spéiseanna taighde atá aige tá an téarmeolaíocht, an béaloideas, an ainmneolaíocht, an teangeolaíocht chorpais agus gnéithe éagsúla de na daonnachtaí digiteacha.


BA sa Nua-Ghaeilge agus san Antraipeolaíocht aige ó Ollscoil Mhá Nuad agus PhD sa Nua-Ghaeilge ón ollscoil chéanna.

Tá fáilte aige roimh mhic léinn ar spéis leo deiseanna taighde a phlé sna réimsí thuasluaite.

----------------------------------------------------------------------------------------

Quality manager and terminologist with the Gaois research group. PI of Téarma, LEX agus An Líonra Saineolaithe Náisiúnta projects. Research interests include terminology, folklore, onomastics, corpus linguistics and various aspects of the digital humanities.

Member of the Centre for Translation and Textual Studies of the Terminology Committee, Foras na Gaeilge.

He holds a BA in Irish and Anthropology from Maynooth University and a PhD in Irish from the same institution.

He welcome enquiries from students who are interested in discussing research opportunities in the fields mentioned above.
Research interests

Téarmeolaíocht, foclóireacht, teangeolaíocht chorpais, béaloideas, na daonnachtaí digiteacha, sonraí beathaisnéiseacha, ainmeolaíocht

Terminology, lexicography, corpus linguistics, folklore, digital humanities, biographical data, onomastics.