Prof
Máirín
Nic Eoin

Primary Department
Fiontar & Scoil na Gaeilge
Role
Ollamh Emerita
Máirín Nic Eoin
Phone number:
01 700
6038
Room Number
AHC S238

Academic biography

Scoláire liteartha is ea an tOllamh Máirín Nic Eoin a bhfuil spéis ar leith aici i gcúrsaí critice agus i ngné na staire agus na socheolaíochta de léann na litríochta. Tá taighde bunúil déanta aici ar ionad na mban i dtraidisiún liteartha na Gaeilge agus tá leabhair agus aistí critice foilsithe aici ar ghnéithe éagsúla de litríocht na Nua-Ghaeilge. Is iad na foilseacháin is tábhachtaí dá cuid go dtí seo ná: An Litríocht Réigiúnach (An Clóchomhar, 1982), Eoghan Ó Tuairisc: Beatha agus Saothar (An Clóchomhar, 1988), An Ghaeilge i gCill Chainnigh (Comhar na Múinteoirí Gaeilge, 1993), B’Ait Leo Bean: Gnéithe den Idé-eolaíocht Inscne i dTraidisiún Liteartha na Gaeilge (An Clóchomhar, 1998), a bhuaigh Duais Liteartha an Irish Times sa bhliain 1999, agus Trén bhFearann Breac: An Díláithriú Cultúir agus Nualitríocht na Gaeilge (Cois Life, 2005). Bhí sí ina comheagarthóir, le hAisling Ní Dhonnchadha, ar an leabhar Ar an gCoigríoch: Díolaim Litríochta ar Scéal na hImirce (Cló Iar-Chonnacht, 2008, 2015) agus bhí sí ina comheagarthóir, le Ríona Nic Congáil, Meidhbhín Ní Úrdail, Pádraig Ó Liatháin agus Regina Uí Chollatáin, ar na himleabhair Litríocht na Gaeilge ar fud an Domhain I: Cruthú, Caomhnú agus Athbheochan (LeabhairCOMHAR, 2015) agus Litríocht na Gaeilge ar fud an Domhain II: Critic, Cultúr agus Comhthéacs Comhaimseartha (LeabhairCOMHAR, 2015). Is féidir liosta iomlán dá cuid aistí piarmheasta a fháil ach teagmháil dhíreach a dhéanamh léi. Tá sí ina comheagarthóir ar an ríomhiris phiarmheasta COMHARTaighde. Tá sí ina ball d’Acadamh Ríoga na hÉireann. 

Research interests

Tá dhá phríomhréimse taighde á saothrú aici faoi láthair: comhthéacsanna idirnáisiúnta nualitríocht na Gaeilge, agus léiriú na hóige sa nuaphrós. Bhí sí mar chomheagraí ar an gcomhdháil idirnáisiúnta 'Litríocht na Gaeilge ar fud an Domhain: cruthú, caomhnú agus seachadadh téacsanna i gcomhthéacsanna idirnáisiúnta' a tionóladh i dTeach Newman agus i gColáiste Phádraig, Droim Conrach ó 20-22 Feabhra 2014.