Scoláireachtaí

Scoláireachtaí ar fáil i Fiontar & Scoil na Gaeilge

Bunchéimeanna

Scoláireacht amháin de luach €1,000 ar fáil:

  • Scoláireacht amháin le fáil ar an BA Gnó agus Gaeilge DC118

Bronnfar an scoláireacht ar an mac léinn a fhaigheann an marc is airde sa Ghaeilge san Ardteist ar an BA Gnó agus Gaeilge.

Iarchéimeanna

Tá cúig cinn de scoláireachtaí le bronnadh ar mhic léinn a chláraíonn ar an cúrsa MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais le Fiontar & Scoil na Gaeilge DCU.

Bronnfar na scoláireachtaí ar an gcúigear mac léinn is fearr a n-éiríonn leo sa chéad bhliain den chúrsa. Fágann seo go gclúdoidh an scoláireacht mórchuid de na táillí iomlána don chéad bhliain.

Clár máistreachta páirtaimseartha thar dhá bhliain atá sa chúrsa ar a bhfreastalaíonn mic léinn ar champas DCU ar 6 Shatharn in aghaidh an tseimeastair óna 10-4 a chloig, rud a thugann deis do dhaoine nach bhfuil ina gcónaí i mBaile Átha Cliath tabhairt faoin gcúrsa. Gné tharraingteach den chúrsa ná go bhfuil an mheasúnacht ar fad bunaithe ar obair scríofa a dhéanann na mic léinn i rith na bliana. Dírítear an clár ar chéimithe atá ag iarraidh postanna bainistíochta agus forbartha sna hearnálacha príobháideacha agus poiblí, an t-oideachas san áireamh. Tá céimithe an chúrsa ag obair i gcomhlachtaí príobháideacha, san earnáil phoiblí, agus in eagrais dheonacha a bhaineann leis na nGaeilge. Tá céimithe eile ag obair mar mhúinteoirí nó mar phríomhoidí i mbunscoileanna agus iarbhunscoileanna na tíre.

Scoláireachtaí eile DCU ar fáil: https://www.dcu.ie/graduatestudies/scholarships-opportunities.shtml

Is féidir d'iarratas a phróiseáil ar líne ag www.pac.ie agus tá tuilleadh eolais faoin gcúrsa ar fáil ón Rúnaí Scoile, (01) 700 5614, fiontaragusscoilnagaeilge@dcu.ie