Accessibility     Accessibility
My DCU | Library | Loop |

☰       Show/Hide Menu

☰       Department Menu

Fiontar & Scoil na Gaeilge

Dr Brian Ó Raghallaigh

Fiontar agus Scoil na Gaeilge

Name: Dr Brian Ó Raghallaigh
Department: Fiontar agus Scoil na Gaeilge
Role: Ollamh Cúnta (Tionscadail Taighde)
Phone Number: 01 700 5615
Email Address: brian.oraghallaigh@dcu.ie
Room: AHC S139
Campus: Campas na Naomh Uile, DCU

Biographical Details

Léachtóir é an Dr Brian Ó Raghallaigh in Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, áit a bhfuil bainistiú agus forbairt theicniúil na dtionscadal Ainm.ie, Dúchas.ie, Gaois.ie, Logainm.ie agus Téarma.ie faoina chúram aige. Roimhe sin, bhí sé ag obair ar thionscadal sintéise Gaeilge Abair.ie i gColáiste na Trínóide, Baile Átha Cliath. Sa ríomheolaíocht, sa teangeolaíocht agus sa Ghaeilge atá a chúlra. Foinéimiú ilchanúnach don Ghaeilge ab ea ábhar a thráchtais Ph.D. i gColáiste na Tríonóide.

Dr Brian Ó Raghallaigh is a lecturer in Fiontar, Dublin City University and is currently involved in the technical management and development of the Ainm.ie, Dúchas.ie, Gaois.ie, Logainm.ie and Téarma.ie projects. He previously worked on the Irish synthesis project Abair.ie at Trinity College Dublin. He has a background in computer science, linguistics and Irish. His Ph.D. thesis was on multidialect phonetisation for Irish, also at Trinity College Dublin.

Go to Brian O'Raghallaigh's full profile