☰       Department Menu

Dr Brian Ó Raghallaigh

Fiontar agus Scoil na Gaeilge

Name: Dr Brian Ó Raghallaigh
Department: Fiontar agus Scoil na Gaeilge
Role: Ollamh Cúnta (Tionscadail Taighde)
Phone Number: 01 700 5615
Email Address: brian.oraghallaigh@dcu.ie
Room: AHC S139
Campus: Campas na Naomh Uile, DCU

Biographical Details

Ollamh Cúnta (Léachtóir) é an Dr Brian Ó Raghallaigh ag Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU) in Fiontar & Scoil na Gaeilge. Tá sé freagrach as bainistiú agus forbairt theicniúil thionscadail Ainm, Dúchas, Gaois, Logainm agus Téarma. Príomhthaighdeoir thionscadal Logainm is ea é. D'oibrigh sé cheana ar an tionscadal teicneolaíochta urlabhra Gaeilge abair.ie i gColáiste na Trínóide, Baile Átha Cliath (TCD). Sa ríomheolaíocht, sa teangeolaíocht agus sa Ghaeilge atá a chúlra. Foinéimiú ilchanúnach don Ghaeilge ab ea ábhar a thráchtais PhD i gColáiste na Tríonóide, BÁC.

Dr Brian Ó Raghallaigh is an Assistant Professor (Lecturer) at Dublin City University (DCU) in Fiontar & Scoil na Gaeilge and is responsible the technical management and development of the Ainm, Dúchas, Gaois, Logainm and Téarma projects. He is the Principal Investigator on the Logainm project. He previously worked on the Irish speech technology project abair.ie at Trinity College Dublin (TCD). He has a background in computer science, linguistics and Irish. His PhD thesis was on multidialect phonetisation for Irish, also at Trinity College Dublin.

Go to Brian O'Raghallaigh's full profile