☰       Department Menu

Prof Ciarán Mac Murchaidh

Fiontar agus Scoil na Gaeilge

Name: Prof Ciarán Mac Murchaidh
Department: Fiontar agus Scoil na Gaeilge
Role: Ceann Scoile
Phone Number: 01 700 6344
Email Address: ciaran.macmurchaidh@dcu.ie
Room: AHC S118
Campus: Campas na Naomh Uile, DCU

Biographical Details

Fuair Ciarán Mac Murchaidh a chuid meánoideachais ar Choláiste Mhichíl, Inis Ceithleann. Is céimí de chuid Ollscoil Mhá Nuad (BA, MA, PhD, HDipEd) agus Ollscoil Phontaifiúil Mhaigh Nuad (BD, DLT) é. Tá tréimhsí caite aige ag teagasc in Ollscoil Mhá Nuad agus i gColáiste Phádraig, Droim Conrach, áit a raibh sé ina Dhéan Taighde & Léinn Dhaonna ó 2010-2013. Tá sé ina bhall de Choiste Léann na Gaeilge, Litríocht na Gaeilge agus na gCultúr Ceilteach (Acadamh Ríoga na hÉireann), ina Eagarthóir Gaeilge ar Eighteenth-Century Ireland/Iris an Dá Chultúr agus ina Chomheagarthóir ar Studia Hibernica.

Ciarán Mac Murchaidh was educated at St Michael's College, Enniskillen. He is a graduate of Maynooth University (BA, MA, PhD, HDipEd) and the Pontifical University, Maynooth (BD, DLT). He has taught in the Departments of Modern Irish at NUI Maynooth, and St Patrick's College Drumcondra, where he was also Dean of Research & Humanities from 2010-2013. He is a member of Coiste Léann na Gaeilge, Litríocht na Gaeilge agus na gCultúr Ceilteach (Royal Irish Academy), Irish-language Editor of Eighteenth-Century Ireland/Iris an Dá Chultúr and Joint Editor of Studia Hibernica.

Go to Ciarán Mac Murchaidh's full profile