☰       Department Menu

Dr Úna Bhreathnach

Fiontar agus Scoil na Gaeilge

Name: Dr Úna Bhreathnach
Department: Fiontar agus Scoil na Gaeilge
Role: Ollamh Cúnta (Tionscadail Taighde)
Phone Number: 01 700 8083
Email Address: una.bhreathnach@dcu.ie
Room: AHC S137
Campus: Campas na Naomh Uile, DCU

Biographical Details

Tá sí ina bainisteoir eagarthóireachta ar www.tearma.ie, www.logainm.ie, www.duchas.ie, www.gaois.ie agus www.ainm.ie i measc tionscadail taighde agus téarmeolaíochta eile.

Tá BA sa Iodáilis agus sa bhFealsúnacht ó OÉ, Gaillimh aici, chomh maith le MA sa Staidéar Eorpach (UCD). Scríobh sí tráchtas PhD faoin deachleachtas sa bpleanáil téarmaíochta, A Best-Practice Model for Term Planning (2011: http://doras.dcu.ie/16548/), a bhuaigh an International Award for Outstanding Achievement in Theoretical/ Fundamental Research in the Field of Terminology, 2012.

Comheagarthóir ar TEANGA, Iris Chumann na Teangeolaíochta Feidhmí agus leas-uachtarán ar Chumann Eorpach na Téarmeolaíochta. Ball den Centre for Translation and Textual Studies.

Tá fáilte aici roimh mhic léinn ar spéis leo taighde PhD nó eile a phlé.

Editorial Manager of www.tearma.ie, www.logainm.ie, www.ainm.ie, www.duchas.ie, www.gaois.ie and several other terminology and related projects.
She has a BA in Italian and Philosophy from NUI, Galway, and an MA in European Studies from UCD.
Her PhD (A Best-Practice Model for Term Planning, 2011) is on terminology planning and won the International Award for Outstanding Achievement in Theoretical/ Fundamental Research in the Field of Terminology, 2012.
Co-Editor, TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics and vice-president of the European Association for Terminology. Member of the Centre for Translation and Textual Studies.

She welcomes students wishing to discuss PhD or other research.


Go to Úna Bhreathnach's full profile