Accessibility     Accessibility |
My DCU | Library | Loop |

☰       Department Menu

Dr Úna Bhreathnach

Fiontar agus Scoil na Gaeilge

Name: Dr Úna Bhreathnach
Department: Fiontar agus Scoil na Gaeilge
Role: Ollamh Cúnta (Tionscadail Taighde)
Phone Number: 01 700 8083
Email Address: una.bhreathnach@dcu.ie
Room: AHC S137
Campus: Campas na Naomh Uile, DCU

Biographical Details

Tá sí ina bainisteoir eagarthóireachta ar www.tearma.ie, www.logainm.ie, www.duchas.ie, www.gaois.ie agus www.ainm.ie i measc tionscadail taighde agus téarmeolaíochta eile.
Tá BA sa Iodáilis agus sa bhFealsúnacht ó OÉ, Gaillimh aici, chomh maith le MA sa Staidéar Eorpach (UCD). Scríobh sí tráchtas PhD faoin deachleachtas sa bpleanáil téarmaíochta, A Best-Practice Model for Term Planning (2011), a bhuaigh an International Award for Outstanding Achievement in Theoretical/ Fundamental Research in the Field of Terminology, 2012.
Comheagarthóir ar TEANGA, Iris Chumann na Teangeolaíochta Feidhmí agus leas-uachtarán ar Chumann Eorpach na Téarmeolaíochta.
Tá fáilte aici roimh mhic léinn ar spéis leo taighde PhD nó eile a phlé.

Editorial Manager of www.tearma.ie, www.logainm.ie, www.ainm.ie, www.duchas.ie, www.gaois.ie and several other terminology and related projects.
She has a BA in Italian and Philosophy from NUI, Galway, and an MA in European Studies from UCD.
Her PhD (A Best-Practice Model for Term Planning, 2011) is on terminology planning and won the International Award for Outstanding Achievement in Theoretical/ Fundamental Research in the Field of Terminology, 2012.
Co-Editor, TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics and vice-president of the European Association for Terminology.
She welcomes students wishing to discuss PhD or other research.Go to Una Bhreathnach's full profile