Alma
Ní Bhroin

Primary Department
Fiontar & Scoil na Gaeilge
Role
Cúntóir Taighde
Phone number:
01 700
8453
Campus
All Hallows
Room Number
AHC S131

Academic biography

Is cúntóir taighde ar fhoireann Gaois í Alma atá ag plé leis na tionscadail taighde Dúchas, LEX agus Corpas Náisiúnta na Gaeilge. Tá BA (Idirnáisiúnta) sa Nua-Ghaeilge agus sa Ghearmáinis aici ó Ollscoil Mhá Nuad agus Dioplóma Iarchéime san Oideachas aici ó Ollscoil na hÉireann Gaillimh freisin. Scríobh sí tráchtas M.Litt. dar teideal 'Eagrán de na Scéalta Béaloidis a Bhailigh Úna Ní Chualáin (1871-1929) ó Cholm Ó hIarnáin (1871-1924), Árainn.'

Alma is a research assistant working with the Gaois research group on the Dúchas, LEX and Corpas Náisiúnta na Gaeilge projects. She has a BA (International) in Modern Irish and German from Maynooth University and a Dioplóma Iarchéime san Oideachas from NUI Galway. She wrote an M.Litt. thesis entitled 'Eagrán de na Scéalta Béaloidis a Bhailigh Úna Ní Chualáin (1871-1929) ó Cholm Ó hIarnáin (1871-1924), Árainn.'

Research interests

Tá suim ag Alma sa chanúineolaíocht, sa bhéaloideas agus sa tsochtheangeolaíocht.

Alma's research interests include dialectology, folklore and sociolinguistics.