Dr
Brian
Ó Raghallaigh

Primary Department
Fiontar & Scoil na Gaeilge
Role
Ollamh Cúnta (Tionscadail Taighde)
Phone number: 01 700
5615
Campus
Campas na Naomh Uile
Room Number
AHC S139

Academic biography

Ollamh Cúnta (Léachtóir) é an Dr Brian Ó Raghallaigh ag Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU) in Fiontar & Scoil na Gaeilge. Tá sé freagrach as bainistiú agus forbairt theicniúil thionscadail Ainm, Dúchas, Gaois, Logainm agus Téarma. Príomhthaighdeoir thionscadal Logainm is ea é. D'oibrigh sé cheana ar an tionscadal teicneolaíochta urlabhra Gaeilge abair.ie i gColáiste na Trínóide, Baile Átha Cliath (TCD). Sa ríomheolaíocht, sa teangeolaíocht agus sa Ghaeilge atá a chúlra. Foinéimiú ilchanúnach don Ghaeilge ab ea ábhar a thráchtais PhD i gColáiste na Tríonóide, BÁC.

Dr Brian Ó Raghallaigh is an Assistant Professor (Lecturer) at Dublin City University (DCU) in Fiontar & Scoil na Gaeilge and is responsible the technical management and development of the Ainm, Dúchas, Gaois, Logainm and Téarma projects. He is the Principal Investigator on the Logainm project. He previously worked on the Irish speech technology project abair.ie at Trinity College Dublin (TCD). He has a background in computer science, linguistics and Irish. His PhD thesis was on multidialect phonetisation for Irish, also at Trinity College Dublin.