Prof
Ciarán
Mac Murchaidh

Primary Department
Fiontar & Scoil na Gaeilge
Role
Ollamh
Ciarán Mac Murchaidh
Phone number: 01 700
6344
Campus
Campas na Naomh Uile
Room Number
AHC S122

Research interests

Tá suim ag an Ollamh Mac Murchaidh i bprós cráifeach na Gaeilge san ochtú haois déag, an tseanmóireacht sa Ghaeilge, cás na teanga san ochtú haois déag, agus i dteagasc an aistriúcháín agus na gramadaí. Tá raon foilseachán aige sna réimsí sin agus bíonn fáilte aige roimh fhiosrúcháin ó mhic léinn a bhfuil spéis acu taighde a dhéanamh ar an chuid sin den léann nó ar aon ábhar atá gaolmhar leis.

Prof. Mac Murchaidh is primarily interested in eighteenth-century religious prose in Irish, especially sermon material, the status of the Irish language in eighteenth-century Ireland, and in the teaching of language, translation and grammar. He has published widely in those areas and welcomes queries from students interested in pursuing research in those and related areas.