Prof
Ciarán
Mac Murchaidh

Primary Department
Fiontar & Scoil na Gaeilge
Role
Ollamh
Ciarán Mac Murchaidh
Phone number:
01 700
6344
Room Number
AHC S122

Academic biography

An tOllamh Ciarán Mac Murchaidh: Céimí de chuid Ollscoil Mhá Nuad (BA, MA, PhD, HDipEd) agus Ollscoil Phontaifiúil Mhaigh Nuad (BD, DLT) is ea é. Is Príomh-Thaighdeoir (PI) ar thionscadal Ainm é; tá sé ina Chomh-Eagarthóir ar Studia Hibernica, agus ina Eagarthóir Gaeilge ar Eighteenth-Century Ireland/Iris an dá Chultúr.
Prof. 
Ciarán Mac Murchaidh
 is a graduate of Maynooth University (BA, MA, PhD, HDipEd) and the Pontifical University, Maynooth (BD, DLT). He is PrincipaI Investigator on the Ainm project, Joint Editor of Studia Hibernica, and Irish-language Editor of Eighteenth-Century Ireland/Iris an dá Chultúr

Research interests

Tá suim ag an Ollamh Mac Murchaidh i gcás na teanga san 18ú haois, seanmóireacht agus litríocht chráifeach na Gaeilge, agus san aistriúchán i gcoitinne. Bíonn fáilte aige roimh fhiosrúcháin ó mhic léinn a bhfuil suim acu sa taighde ar aon ghné díobh sin. Prof. Mac Murchaidh is interested in the Irish language in the 18th century, preaching and devotional literature in Irish, and in translation more broadly. He welcomes queries from students interested in pursuing research in any of those areas.