Dr
Síle
Denvir

Primary Department
Fiontar & Scoil na Gaeilge
Role
Ollamh Cúnta
Phone number:
01 700
6095
Room Number
AHC S138

Academic biography

Rugadh agus tógadh an Dr. Síle Denvir in Indreabhán i nGaeltacht Chonamara. Tá suim faoi leith aici in amhránaíocht chomhaimseartha na Gaeilge agus d’fhoilsigh Cló Iar-Chonnacht a leabhar Ciarán Ó Fátharta - Amhráin eagrán criticiúil d’amhráin a chum an t-amhránaí Ciarán Ó Fátharta i 2008. Bhain Síle amach céim BA sa Ghaeilge agus sa cheol in Ollscoil na hÉireann Maigh Nuad, MA sa Ghaeilge in Ollscoil na hÉireann Gaillimh, Dioplóma Iarchéime in Oideachas an Cheoil agus MA sa Cheol Traidisiúnta in Ollscoil Luimnigh agus céim PhD ó Ollscoil Luimnigh i 2012. Is cláirseoir agus amhránaí sean-nóis aitheanta í freisin agus is ball í den ghrúpa Líadan. Bíonn sí le cloisteáil agus le feiceáil go minic ar chláir raidió agus teilifíse mar thráchtaire ar chúrsaí ceoil agus amhránaíochta agus tá sí ina láithreoir ar an gclár ‘Sean-Nós’ ar TG4. Tá dlúthdhiosca agus leabhrán darb ainm Caithréim: Ceol agus Amhráin ó  Dhrámaí an Phiarsaigh (CIC: 2016) curtha i dtoll a chéile aici le gairid bunaithe ar thaighde a rinne sí ar an gceol agus ar na hamhráin ar bhain an Piarsach úsáid astu ina chuid drámaí. Ainmníodh an dlúthdhiosca ar ghearrliosta an Irish Times d'album traidisiúnta na bliana 2016. 

Dr. Síle Denvir hails from Indreabhán in the Connemara Gaeltacht. She has a particular interest in Irish-language song in a modern context and in 2008 Cló Iar-Chonnacht published her book Ciarán Ó Fátharta - Amhráin, an edition of songs composed by the Connemara songwriter Ciarán Ó Fátharta. Síle has a BA in Music and Irish from NUI Maynooth, an MA in Irish from NUI Galway, a Graduate Diploma in Music Education and an MA in Traditional Music Performance from the University of Limerick. She also received her PhD doctorate from the University of Limerick in 2012. An accomplished performer, Síle is a sean-nós singer and harpist and is a founding member of the group Líadan. Síle is a regular contributor to various TV and radio programmes and she is the presenter of the programme ‘Sean-Nós’ on TG4. The CD/Booklet Caithréim: Ceol agus Amhráin ó Dhrámaí an Phiarsaigh, based on her most recent research project on music and song from the plays of Pearse, was published by Cló Iar-Chonnacht in May 2016. The CD was shortlisted by the Irish Times in the Best Traditional Album 2016 category. 

Research interests

Amhráin nuachumtha na Gaeilge; Caitheamh aimsire agus siamsaíocht in Éirinn roimh an 20ú haois; Stair na hamhránaíochta traidisiúnta Gaeilge; Stair an cheoil thraidisiúnta Ghaelaigh; Athmhúnlú agus athstruchtúrú na n-amhrán agus an cheoil; Traidisiún agus nuálaíocht sna hamhráin dhúchasacha; Amhráin agus ceol na hAlba; Ceol na seanchláirseoirí.