Dr
Úna
Bhreathnach

Primary Department
Fiontar & Scoil na Gaeilge
Role
Ollamh Cúnta (Tionscadail Taighde)
Úna Breathnach
Phone number: 01 700
8083
Campus
Campas na Naomh Uile
Room Number
AHC S137

Academic biography

Tá sí ina bainisteoir eagarthóireachta ar www.tearma.ie, www.logainm.ie, www.duchas.ie, www.gaois.ie agus www.ainm.ie i measc tionscadail taighde agus téarmeolaíochta eile.
Tá BA sa Iodáilis agus sa bhFealsúnacht ó OÉ, Gaillimh aici, chomh maith le MA sa Staidéar Eorpach (UCD). Scríobh sí tráchtas PhD faoin deachleachtas sa bpleanáil téarmaíochta, A Best-Practice Model for Term Planning (2011: http://doras.dcu.ie/16548/), a bhuaigh an International Award for Outstanding Achievement in Theoretical/ Fundamental Research in the Field of Terminology, 2012.

Comheagarthóir ar TEANGA, Iris Chumann na Teangeolaíochta Feidhmí agus leas-uachtarán ar Chumann Eorpach na Téarmeolaíochta. Ball den Centre for Translation and Textual Studies.

Tá fáilte aici roimh mhic léinn ar spéis leo taighde PhD nó eile a phlé.

Editorial Manager of www.tearma.ie, www.logainm.ie, www.ainm.ie, www.duchas.ie, www.gaois.ie and several other terminology and related projects.
She has a BA in Italian and Philosophy from NUI, Galway, and an MA in European Studies from UCD.
Her PhD (A Best-Practice Model for Term Planning, 2011) is on terminology planning and won the International Award for Outstanding Achievement in Theoretical/ Fundamental Research in the Field of Terminology, 2012.
Co-Editor, TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics and vice-president of the European Association for Terminology. Member of the Centre for Translation and Textual Studies.

She welcomes students wishing to discuss PhD or other research.