Dr
Úna
Bhreathnach

Primary Department
Fiontar & Scoil na Gaeilge
Role
Ollamh Cúnta (Tionscadail Gaois)
Úna Breathnach
Phone number:
01 700
8083
Campus
All Hallows
Room Number
AHC S137

Academic biography

Tá sí ina bainisteoir eagarthóireachta ar www.corpas.iewww.tearma.ie, www.logainm.ie, www.duchas.ie, www.gaois.ie agus www.ainm.ie i measc tionscadail taighde agus téarmeolaíochta eile. Príomhthaighdeoir (PI) ar Thionscadal Digitithe Chnuasach Bhéaloideas Éireann (Dúchas) agus ar thionscadal  Chorpas Náisiúnta na Gaeilge. 

Tá BA sa Iodáilis agus sa bhFealsúnacht ó OÉ, Gaillimh aici, chomh maith le MA sa Staidéar Eorpach (UCD). Scríobh sí tráchtas PhD faoin deachleachtas sa bpleanáil téarmaíochta, A Best-Practice Model for Term Planning (2011: http://doras.dcu.ie/16548/), a bhuaigh an International Award for Outstanding Achievement in Theoretical/ Fundamental Research in the Field of Terminology, 2012. Comhúdar ar Téarmaíocht don Aontas Eorpach. Taithí na hÉireann: Tionscadal GA IATE (Cló Iar-Chonnacht, 2013). 

D'fheighmigh sí mar chomheagarthóir ar TEANGA, Iris Chumann na Teangeolaíochta Feidhmí (2017-20) agus tá sí ina leas-uachtarán ar Chumann Eorpach na Téarmeolaíochta (EAFT) agus ina comheagarthóir ar Terminology Science & Research. Ball den Centre for Translation and Textual Studiesde ADAPT, agus den Choiste Logainmneacha.

Tá fáilte aici roimh mhic léinn ar spéis leo taighde PhD nó eile a phlé. Tá mic léinn ag obair faoina stiúr faoi láthair ar chúrsaí béaloidis agus ar ról na mban i stair agus i mbeathaisnéisí na Gaeilge. 

-------

Editorial Manager of www.corpas.iewww.tearma.ie, www.logainm.ie, www.ainm.ie, www.duchas.ie, www.gaois.ie and several other terminology and related projects. Principal Investigator (PI) of the Dúchas.ie National Folklore Digitization Project and of the National Corpus of Irish project. 

She has a BA in Italian and Philosophy from NUI, Galway, and an MA in European Studies from UCD. Her PhD (A Best-Practice Model for Term Planning, 2011) is on terminology planning and won the International Award for Outstanding Achievement in Theoretical/ Fundamental Research in the Field of Terminology, 2012.

Co-Editor, TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics (2017-20), co-editor, Terminology Science & Research, and vice-president of the European Asso

Research interests

Téarmeolaíocht, téarmaíocht, pleanáil teanga, sochtheangeolaíocht, an Ghaeilge, na daonnachtaí digiteacha, logainmneacha, taighde corpasbhunaithe
Terminology, language planning, sociolinguistics, Irish language, digital humanities, placenames, corpus-based research