Múscail grá don teanga i bpáistí óga le scéalta spreagúla - Awaken a love of Irish in young children with exciting stories

Múscail grá don teanga i bpáistí óga leis na scéalta spreagúla seo roghnaithe ag Muireann Ní Chíobháin, Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge OCBÁC.

Awaken a love of Irish in children with these exciting picture books selected by Muireann Ní Chíobháin, DCU's Irish Language Writer in Residence.
Woman sitting under a tree holding an umbrella. Books are falling from the sky.

Muireann Ní Chíobháin

Cliceáil ar na pictiúir thíos chun cuntas gearr a léamh faoi na leabhair agus tar go Leabharlann Uí Chriagáin chun iad a fháil ar iasacht. 

Tá siad ar taispeáint ar bhunurlár Leabharlann Uí Chriagáin faoi láthair le tuilleadh leabhar Gaeilge den scoth do pháistí.

 

Click on the pictures below to read a short description of the books and visit Cregan Library to borrow the titles.

They're currently on display on the ground floor of Cregan Library along with more brilliant Irish books for children.

A graphic of a moon and a sun under a blanket with the text Gealach agus Grian above them
Gealach agus Grian

Gealach agus Grian le Muireann Ní Chíobháin (údar) agus Brian Fitzgerald (maisitheoir)

Ar roinn tú seomra riamh le deartháir nó deirfiúr óg? Bhuel seo an leabhar duitse. Bíonn ár spás féin uainn ar fad, uaireanta.

Seiceáil an bhfuil an teideal ar fáil i Leabharlann Uí Chriagáin

 

If you ever shared a room with a little brother or sister, this is the book for you. We all need our own space, sometimes.

Check title availability in Cregan Library

Graphic of a cat and a monster in a crib surrounded by fish and birds with Ná dúisigh an páiste by Patricia Forde and Steve Simpson written over it
Ná Dúisigh an Páiste

Ná Dúisigh an Páiste le Patricia Forde (údar) agus Steve Simpson (maisitheoir)

Má tá leanbh óg i do theach agus is maith leat eachtraithe draíochta lán le spraoi, seo scéal duitse.

Seiceáil an bhfuil an teideal ar fáil i Leabharlann Uí Chriagáin

 

If you live with a young baby and you like fun-filled magical adventures, this is the story for you.

Check title availability in Cregan Library

Graphic of a monster looking at a mouse above the text Julia Donaldson, Axel Scheffler, Gabriel Rosenstock a rinne an leagan Gaeilge
An Garbhán

An Garbhán le Julia Donaldson (údar), Axel Scheffler (maisitheoir), Gabriel Rosenstock (aistritheoir) 

An bhfuil an leabhar cáiliúil seo faoi luch beag cliste léite arís agus arís eile agat as Béarla? Tapaigh an deis léamh nua a dhéanamh ar an scéal, as Gaeilge.

Seiceáil an bhfuil an teideal ar fáil i Leabharlann Uí Chriagáin
 

Have you read this famous book about a clever mouse again and again in English? Why not take the opportunity to read it in a new way, as Gaeilge?

Check title availability in Cregan Library

Graphic of three sets of children pictured with adults around the text Croí an teaghlaigh an grá by Sophie Beer
Croí an Teaghlaigh an Grá

Croí an Teaghlaigh an Grá le Sophie Beer (údar), aistrithe ag Shanna Ní Rabhartaigh agus Gillian Nic Ionmhain

Tá an grá sna rudaí beaga agus móra a dhéanann muid do na daoine go bhfuil grá againn dóibh. Seo scéal deas chun an grá, cineáltas agus meas a phlé le páistí óga.

Seiceáil an bhfuil an teideal ar fáil i Leabharlann Uí Chriagáin
 

Love is in the small things and big things we do for those we love. This is a nice story to discuss love, kindness and respect with young children.

Check title availability in Cregan Library

Graphic of a peacock below the text Percy Péacóg, Gemma Breathnach, Tarsila Kruse
Percy Péacóg

Percy Péacog le Gemma Breathnach (údar) agus Tarsila Krüse (maisitheoir)

Níl éinne eile cosúil le Percy Péacóg, agus níl éinne eile cosúil leatsa. Nach iontach an rud é sin? Leabhar deas faoi féiniúlacht. 

Seiceáil an bhfuil an teideal ar fáil i Leabharlann Uí Chriagáin

 

Nobody is quite like Percy Peacock, and nobody is like you either. Isn’t that wonderful? A nice book about individuality.

Check title availability in Cregan Library

A girl looks out from a behind a door. The text Cinnín Óir agus na Trí Bhéar appears above the graphic.
Cinnín Óir agus na Trí Bhéar

Cinnín Óir agus na Trí Bhéar le Áine Ní Ghlinn (údar) agus Laura Jane Phelan (maisitheoir)

Rithim, rím álainn agus athrá simplí taitneamhach do pháistí sa scéal faoi bhéiríní nach bhfuil sásta le cuairteoir tí. Léigh seo le chéile arís agus arís eile go dtí go bhfuil an páiste in ann an scéal a léamh duit, as Gaeilge.

Seiceáil an bhfuil an teideal ar fáil i Leabharlann Uí Chriagáin

 

Lovely rhythm, rhyme and repetition for children to join in with and enjoy in this retelling of the classic story about three bears who are displeased with a houseguest. Read together again and again until your child is able to read the story for you, as Gaeilge.

Check title availability in Cregan Library

Graphic of a animal with a blue jumper pulled up to his eyes looking back at a bear with glasses who is knitting
Geansaí Otto

Geansaí Otto Le Sadhbh Devlin (údar) agus Róisín Hahessy (maisitheoir)

Níl Otto ró-shásta nuair a thagann geansaí eile óna Mhamó, ach an bhfuil cumhacht speisialta ag na geansaithe, atá déanta le grá? Scéal deas faoi bronntanais. 

Seiceáil an bhfuil an teideal ar fáil i Leabharlann Uí Chriagáin

 

Otto isn’t thrilled when another jumper arrives from his Grandma, but do these jumpers made with love have a special power? A nice story about gifts.

Check title availability in Cregan Library

Graphic of a bear with a scarf who is standing on snow and hugging himself. Text on the page reads: Uinseann Donn, Tadhg Mac Dhonnagáin, Irisz Agócs, leabhar na bliana - shortlisted.
Uinseann Donn

Uinseann Donn le Tadhg Mac Dhonnagáin (údar) agus Írisz Agócs (maisitheoir)

Bíonn cantal orainn ar fad uaireannta, ach céard atá ag cur as d’Uinseann Donn. An bhfuil cara ag teastáil?

Seiceáil an bhfuil an teideal ar fáil i Leabharlann Uí Chriagáin

 

We can all feel cranky sometimes, but what is bothering Uinseann Donn? Does he need a friend?

Check title availability in Cregan Library

Graphic of a skiunk beside the text Scúnc agus Smúirín beside the text Muireann Ní Chíobháin, Paddy Donnelly
Scúnc agus Smúirín

Scúnc agus Smúirín le Muireann Ní Chíobháin (údar) agus Paddy Donnelly (maisitheoir)

An raibh teidí nó pluid speisialta agat riamh? Bhuel seo an scéal duitse. 

Seiceáil an bhfuil an teideal ar fáil i Leabharlann Uí Chriagáin

 

Have you ever had a special teddy or blanket? Then this is the story for you.

Check title availability in Cregan Library

Graphic of a child with a helmet and glasses in the sky. The word pop! appears above him, the text Andrew Whitson, Caitríona Nic Sheáin below him.
Pop!

Pop! le Caitríona Nic Sheáin (údar) agus Andrew Whitson (maisitheoir)

Eachtra spraoiúil, samhlaíoch, craiceáilte faoi bhlastaghuma a chogaint!

Seiceáil an bhfuil an teideal ar fáil i Leabharlann Uí Chriagáin

 

A fun, imaginative, crazy adventure story about chewing gum!

Check title availability in Cregan Library

 

Graphic of a sheep holding a pillow with the text 'Eoinín ag dul a chodladh' above it. Below the names Muireann Ní Chíobháin and Róisín Hahessy are written.
Eoinín ag dul a Chodladh

Eoinín ag dul a Chodladh le Muireann Ní Chíobháin (údar) agus Róisín Hahessy (maisitheoir)

Cabhraigh le hEoinín dul a chodladh agus b’fhéidir go dtitifidh do chodladh ortsa freisin! Tús maith iad na leabhair Eoinín do theaghlaigh atá ag iarraidh tús a chur le léamh Gaeilge le páistí óga. 

Seiceáil an bhfuil an teideal ar fáil i Leabharlann Uí Chriagáin

 

Help Eoinín fall asleep and maybe you’ll fall asleep too! Eoinín books are a great series to start with if your family is beginning to read as Gaeilge to little ones.

Check title availability in Cregan Library

Graphic of a dog looking into a box with the text Cá bhfuil Bran Eric Hill written above it
Cá bhfuil Bran?

Cá bhfuil Bran le Eric Hill

Tús maith iad na leabhair Bran do theaghlaigh atá ag iarraidh tús a chur le léamh Gaeilge.

Seiceáil an bhfuil an teideal ar fáil i Leabharlann Uí Chriagáin

 

The Bran books are a good place to start for families who'd like to begin reading in Irish.

Check title availability in Cregan Library

Graphic of a bear in battle gear standing beside the tail of a dragon. The text on the image reads: Mise agus an Dragún Patricia Forde and Steve Simpson
Mise agus an Dragún

Mise agus an Dragún le Patricia Forde (údar) agus Steve Simpson (maisitheoir)

Dragún, eachtra agus teidí beag cróga, céard eile a bheadh uait i scéal? 

Seiceáil an bhfuil an teideal ar fáil i Leabharlann Uí Chriagáin

 

A dragon, an adventure and a brave little teddy, what else could you want for in a story?

Check title availability in Cregan Library

Graphic of a woman with six hands with large pink butterfly wings with the text An Féileacán agus an Rí
An Féileacán agus an Rí

An Féileacán agus an Rí le Máire Zepf (údar) agus Shona Shirley MacDonald (maisitheoir)

Scéal álainn le pictiúir draochtúil gur feidir léamh mar theaghlach. 

Seiceáil an bhfuil an teideal ar fáil i Leabharlann Uí Chriagáin

 

A beautiful story with magical illustrations that you can read as a family.

Check title availability in Cregan Library

Graphic of a dog running between people's feet with the text Binjí Madra ar Strae Patricia Forde Brian Fitzgerald
Binjí Madra ar Strae

Binjí Madra ar Strae le Patricia Forde (údar) Brian Fitzgerald (maisitheoir)

Tá Binji ar strae sa bhaile mór, ach an féidir leis muinín a bheith aige as cat chun treoireacha a thabhairt dó? 

Seiceáil an bhfuil an teideal ar fáil i Leabharlann Uí Chriagáin

 

Binji is lost in the city, but can he trust a cat to give him directions?

Check title availability in Cregan Library

Graphic of buildings in a village with a caste on a hill in the background. Cáca don Rí, Ailbhe Nic Giolla Bhrighde and Steve Simpson are written in text above the image.
Cáca don Rí

Cáca don Rí le Ailbhe Nic Giolla Bhrighde (údar) agus Steve Simpson (maisitheoir)

Scéal faoi chairdeas agus cabhair a lorg ó do chairde.

Seiceáil an bhfuil an teideal ar fáil i Leabharlann Uí Chriagáin

 

A story about friendship and asking for help from friends.

Check title availability in Cregan Library

Graphic of a girl and a dragon under the text: Rita agus an dragún le Máire Zepf, Andrew Whitson a mhaisigh
Rita agus an Dragún

Rita agus an Dragún le Máire Zepf (údar) agus Andrew Whitson (maisitheoir)

Má tá tú i do rógaire, agus má tá tú cróga ar nós Ríta, beidh tú réidh d’eachtra faoi dhragún. 

Seiceáil an bhfuil an teideal ar fáil i Leabharlann Uí Chriagáin

 

If you have a roguish streak, and you are brave like Ríta, you’ll be ready for this adventure about a dragon.

Check title availability in Cregan Library